Yde Zamora

 • Yde Zamora heeft een update geplaatst 1 week, 2 dagen geleden

  Theo quy định của bạn dạng ghi nhớ hợp tác (MOC), phía Nhật Bản chỉ mừng đón lao động “kỹ năng đặc định” người Việt sau khi NLĐ đã thực hiện rất đầy đủ những thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật Việt Nam. Đồng thời mang tên trong “Danh sách xác nhận” được cấp bởi Bộ LĐTBXH Việt Nam, gồm:

  1. Những lao động đc phái cử bởi các t…[Lees meer]

 • Yde Zamora heeft een update geplaatst 1 week, 2 dagen geleden

  Theo quy định của bạn dạng ghi nhớ hợp tác (MOC), phía Nhật Bản chỉ mừng đón lao động “kỹ năng đặc định” người Việt sau khi NLĐ đã thực hiện không thiếu các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật Việt Nam. Đồng thời mang tên trong “Danh sách xác nhận” đc cấp bởi Bộ LĐTBXH Việt Nam, gồm:

  1. Những lao động đc phái cử bởi các do…[Lees meer]

 • Yde Zamora is geregistreerd lid geworden 1 week, 2 dagen geleden